Skip til hoved indholdet

Praktiksted/jobmuligheder

Hovedparten af Område Syds medarbejdere er beskæftiget med personlig- og praktisk hjælp. De er uddannet som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Øvrige medarbejder er beskæftiget med administration, teknisk service, køkken og rengøring.

Arbejdet er organiseret i teams. Der er mulighed for sparring og vejledning kollegaer og ressourcepersoner i mellem.

Der er mulighed for personlig og faglig udvikling ved deltagelse i faglige projekter intern og på tværs i organisationen. Der vil være tilbud om efter- og videreuddannelse og ajourføring af faglige kompetencer. Der vil være mulighed for sidemandsoplæring ved kollegaer med særlige kompetencer.

Ledige stillinger opslås på Vejen Kommunes hjemmeside.

Område Syd er praktiksted for social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter.

Link til Social og sundhedsskolen Esbjerg

Link til job i Vejen Kommune

Område Syd har et samarbejde med Jobcentre om gennemførelse af individuelle jobforløb for ledige, hvor det er muligt at få et indblik i arbejdet indenfor de forskellige fagområder.

Område Syd medvirker også gerne i andre individuelle praktikforløb.

Denne side er printet den 14-07-2024 20.07

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Plejecenter Enghaven
Rødding Engvej 3
6630 Rødding
Tlf. 79 96 68 48

Plejecenter Dixensminde
Dixensvej 3, Jels
6630 Rødding
Tlf. 79 96 53 97

Send Digital Post til Dixensminde

Plejecenter Birkely
Maltvej 58, Askov
6600 Vejen
Tlf. 79 96 57 00

Send Digital Post til Birkely